Kronika oddílu




Z historie oddílu Zálesáci Třeboň
   Oddíl Zálesáci vznikl 6.4 1974 rozdělením neúnosně početného oddílu Štiky, který byl původně junáckým oddílem s historií sahající do let 1945 - 1948. Obnovení Junáka v 1968 bylo pouze přechodné. V roce 1971 přešlo junácké středisko jako celek k Pionýrská organizaci Socialistického svazu mládeže (zkratka PO SSM) a vzniká 1. pionýrská skupina Třeboň. Vnitřně ale oddíly pracovaly jako by byly skautské. Oddíl Štik časem zaniká.
   Původním zaměření oddílu Zálesáci byla pěší turistika, pak vodácká turistika. Od roku 1983 cykloturistika a ochrana přírody. 1984 první cyklopuťák (Vysočina).
   Po sametové revoluci roce 1990 se stává oddíl součástí Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), se kterým Zálesáci spolupracovali v rámci možností již před rokem 1989, což umožňovalo se vyhýbat většině neoblíbených činností diktovaných nadřízenými složkami PO SSM.
   Od roku 1998 začíná výrazně převažovat zaměření na horská kola (MTB).
   28.7.2001 vznik závodního týmu Z Bike Team (ZBT)
   4.8.2001 první závod horských kol na Zadově
   V roce 2002 přechází oddíl pod Asociaci turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM www.a-tom.cz) jako cykloturistický oddíl.